Kétszergyűrűs tölcsérgomba

Catathelasma imperialeKalap: A kalap 5-10 (20) cm széles lehet, kezdetben félgömbszerűen domború, azután ellaposodik, esetleg tölcsér formájúvá válik és a széle hullámos. A kalapbőr száraz, szarvasbőr színű vagy mogyoróbarna, felszíne burokmaradványoktól gyakran pelyhes-pikkelyes, vagy mezőcskékre szakadozó. A kalap pereme sokáig erősen begöngyölt marad.

Lemezek: A keskeny, sűrűnálló lemezek a tönkre lefutóak, először fehérem később halványbarnák, fekete éllel.

Tönk: A mélyen gyökerező tönk halvány okkerszínű, kissé sávosan pikkelyes, 15 cm magas és 3-5 cm vastag lehet. Két hártyás gallérja van, a felső a részleges (velum partiale), az alsó az általános burokból (verum universale) származik. A tönk töve hegyes.

Hús: A fehér hús igen kompakt, kemény, liszt- vagy uborka szagú.

Spóra: Fehér; 10 - 15 x 5 - 6 µm; kissé orsó alakú, sima.

Előfordulás: Európában az északi hegyvidékektől a szubalpin régióig elterjedt, főleg Skandináviában, az északi és déli Alpokban, a Jurában és a déli középhegységekben található meg. Hegyvidéki tűlevelű erdők, bozótos hegyi rétek, havasi legelők meszes talajain terem nyáron és ősszel. Hazánkban eddig még nem találták. Székelyföldön leginkább Háromszék és Csíkszék magasabb fekvésű részein található meg. Háromszéken aszultángomba népi elnevezést viseli, míg Csík környékén tinótortynak nevezik.

Fogyaszthatóság: Ehető, de viszonylagos ritkasága miatt védeni kellene.

Összetéveszthetőség: Nem lehet összetéveszteni más fajokkal. Jellegzetes bélyegei: a kettős gallér és a mélyen gyökerező, hegyes tönk.

Megjegyzés: Ez az egyetlen Európában ismert faj a Catathelasma nemzetségbe. Az imperiale jelentése birodalmi (bizonyára mérete miatt kapta ezt a nevet.)

Fajleírás:1845-ben Elias Magnus Fries írta le Agaricus imperialis néven. 1872-ben Quélet sorolta a Armillaria nemzetségbe. A Catathelasma nemzetség már 1910-óta ismert volt, Ruth Ellen Harrison Lovejoy munkája alapján. Valamint volt egy Biannularia nemzetség is 1922-ből, ezeket Rolf Singer 1940-ben egyesítette és a Lovejoy névválasztását helyezte előtérbe, hiszen a nevezéktani szabályok alapján az elsőbbséget élvez.